ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ Α΄ ΥΛΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α΄ΥΛΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΤΥΡΑ,ΦΥΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  FRANCO PAOLO MALBERTI,επί της οδού Δημητρίου Νικολάου Αλλαγιάννη αρ. 6, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.