ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (π.χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΕΤΩΝ,ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ, επί της οδού Γ. Μπασιάκου αρ. 1, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος.