ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΚΑΛΛΙΑΡΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, επί της Λ. Λαυρίου 25-27, στο Δήμο Παιανίας