ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ), ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΒΕ ΚΑΙ ΝΕ, ΣΤΟ  ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.