ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ GREEN PIXEL PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΣΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.