ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ PLEXIGLASS-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- επί της οδού Ηφαίστου 66 , στο Δήμο Κρωπίας.