ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΤΖΗΜΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.