ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 68 /  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΙΔΙ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.