ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, LA MEAT MAISON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 54, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1210567

ΓΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LA MEAT 1210567 PDF 76,46 KB16/11/22 02:05:05