ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ -ΜΟΥΣΑΜΑΔΩΝ-ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ-ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ,  ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 192, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1267213