ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SMART PRINT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ  ΤΑΤΟΪΟΥ  335, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.