ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ (ΑΡ. 0), ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.