ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  Μ ΜΟΣΧΑΤΟΣ Κ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΕ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΒΕΝΙΖΑ – ΖΑΠΑΝΙ , ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.