ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 84, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.