ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SUPER BETON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 8, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.