ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η’ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 62, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.