ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ZEMELIS Ο Ε, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 106, ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.