ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΟΙ ΛΑΛΟΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ ΕΝΤΟΣ ΒΙ. ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.