ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ TRYGONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΒΙΟ.ΠΑ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΤ 1031,ΑΡΙΘΜΟΣ  1031, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.