ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Μ Θ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΣΤΗ  ΛΕΩΦΟΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 53, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.