ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΕΝΤΖΟΣ- επί της Λ. Κρυονερίου αρ. 20, στο Δήμο Διονύσου.