ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Π.Χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ,ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ,ΜΑΚΕΤΩΝ,ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ , στην οδό Γ. Μπασιάκου αρ. 1, στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.