ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ PLEXIGLASS ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΗΦΑΙΣΤΟΥ 66, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.