ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ , ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PANEL PRESS ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΟ  42 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ/ΚΟΥΤΣΙ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.