ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΑΦΟΙ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΚΕ,ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΡΟΔΟΥ 2, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.