Γνωστοποίηση Λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής μερών και εξαρτημάτων μοτοσυκλετών και συναρμολόγηση αυτών, με την επωνυμία MGK HELLENIC MOTOR ΙΚΕ, που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως 7, στον Αγ.Στέφανο του Δήμου Διονύσου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 98,74 KB17/01/22 08:38:33