Γνωστοποίηση Λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας της εταιρείας “ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΗΣ ΟΕ” επί της οδού Ανατολής 48 στο Δήμο Ηρακλείου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 102,51 KB30/12/21 11:29:14