ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, SALINOX ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ  ΚΟΥΛΑΝΗ ΑΡ. 9, Ο.Τ 409 Α, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ.