ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ INTRACOM DEFENSE ΑΕ, ΣΤΗΝ 21  Χ.Θ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.