ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΗΛΙΑΣ ΣΑΦΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΖΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ.