ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1307031-2 ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,ΑΠ2547 21-7-23