ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΗΣ Α.Ε.Ε