ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ 1254455 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΔ ΤΗΣ ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.