ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1254980-02 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Α.Ε.