ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.1337270-01 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ ΚΑΔ ΤΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.