ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1357369-01 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ