ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1153355-04 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.