ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1153620-02 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ