ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1273824-02 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΙΑΣ – Σ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε