ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1303049 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΟΠΛΑΣΤ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ