ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1317443 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ