ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1319950 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΜΚΟ ΑΕΒΕ Φ14 ΑΣΠΡ 4935