ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1325174-04 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Σ. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ-Ε.ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε