ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1076476-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΜΟΝ.ΙΚΕ