ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1146653-2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΡΙΑΣΙΟΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΜΟΥΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ