ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1149632-01 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΒΕΕ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΔΡΑΣ