ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1219093-03 ΓΝΩΣ/ΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΗΤΣΟΥ