ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1258586-3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ