ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1267140-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΦΩΣ ΑΤΕΒΕ