ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1272608-1 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΔΑΜ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ